Różnice pomiędzy umową o dzieło, a umową zlecenieDodano: 2015-04-17 07:12:09


Wiele osób nurtuje temat różnic pomiędzy umową o dzieło, a umową zlecenie. Dlatego też publikujemy informacje na temat najważniejszych różnic pomiędzy tymi dwoma umowami.

Umowa o pracę nie jest jedyną umową, jaką zawrzeć mogą pracownik i pracodawca. Często strony decydują się na umowę o dzieło lub umowę zlecenie. Powody ku temu są różne. Czasem jest to chęć zaoszczędzenia pieniędzy przez pracodawcę, ze względu na wysokie koszty zatrudnienia w naszym kraju, czasem taka umowa jest bardziej korzystna dla pracownika.

Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie, należą do rodziny umów cywilnoprawnych. Tak więc przepisy dotyczące współpracy nie są zawarte w Kodeksie Pracy, lecz w Kodeksie Cywilnym. W założeniu obie te umowy stosuje się w sytuacji, gdy nie chce się danej osoby zatrudniać na stałe, a jedynie zlecić wykonanie jakiegoś zadania. Pomiędzy nimi występuje jednak szereg różnic.

Podstawową jest przedmiot umowy. Umowa o dzieło dotyczy wykonania przez zleceniobiorcę jakiegoś dzieła. Zleceniodawca płaci za osiągniecie celu, które może mieć charakter materialny (na przykład wykonanie jakiegoś przedmiotu) lub nie (wykonanie usługi). W przypadku umowy zlecenie nie płaci się za efekty, ale za sam fakt wykonywania zleconej czynności. W praktyce często można jednak tę samą pracę oprzeć o umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

Umowę zlecenie można zawrzeć na czas określony lub nieokreślony. Przez cały ten czas osoba zatrudniona musi wykonywać czynności zapisane w umowie. W przypadku umowy o dzieło, określa się jedynie termin dostarczenia dzieła.

W przypadku umowy o dzieło, nie jest wymagane wykonanie zadania osobiście (chyba, że zostało to zastrzeżone w umowie). Równie dobrze można wykonanie dzieła zlecić osobie trzeciej. W przypadku umowy zlecenie, takiej możliwości nie ma.

Różnice pomiędzy omawianymi umowami dotyczą też konieczności odprowadzania składek. Osoby pracujące na podstawie umowy zlecenie, obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Umowa o dzieło, w większości przypadków, nie wymaga odprowadzania tych składek.

Ciężko jednoznacznie powiedzieć, która z umów jest korzystniejsza dla pracownika. Umowa zlecenie gwarantuje ubezpieczenie oraz zapewnia wpłacanie składek na przyszłą emeryturę. Z drugiej strony, umowa o działo pozwala przeważanie wynegocjować wyższe wynagrodzenie netto. Każdy przypadek należy więc rozpatrzyć indywidualnie.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015 Zlecamy.pl